Mätanvisningar

Mätanvisning:
(minsta mått jag syr halsbanden i är 23cm)

Halsmått
Mät halsens omkrets strax under öronen när hunden står upp. Mät hundens hals och inte ett annat halsband. Det är detta måttet halsbandet kommer ha när det är åtdraget. Mäter du löst kommer halsbandet sitta löst även i åtdraget läge och riskerar att kännas för stort, alternativt gå att dra sig ur.
`Mät som om du mäter ett midjemått´

Om din hund har ett litet huvud mot hals (ex vinthundar) dra gärna av någon cm på halsmåttet så halsbandet får en större strypeffekt.

Huvudmått
Strypdelen på halsbanden är som standard 10 cm lång vilket innebär att den behöver förlängas om det skiljer 10 cm eller mer mellan huvudet och halsen.

Hundens huvudmått behövs främst om du har en ras med kraftigt huvud jämfört med halsen. Huvudmåttet mäts där huvudet är som bredast.